Impressum

Deze Onlineservice met bijbehorende Website "Makelaardij Bauer" wordt bijgehouden en onderhouden door:

Makelaardij Bauer

Von Humboldtstrasse 47

52511 Geilenkirchen

Duitsland

Directie:

Ralph Bauer

Kontakt:

Telefon: +31 6 537 23 200

E-mail: info@makelaardijbauer.eu

BTW: NL 0018.09.341.B73

Handelsregister:

KvK nummer: 62958194

Vrijwaringsverklaring en inhoud online-aanbod

Alle de door ons kantoor verstrekte informatie zijn ontleed aan de informatie die we hebben verkregen van de eigenaar en eventuele documentatie van de woning. Deze verkoopinformatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en moet worden beschouwd als een vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden. Indien bepaalde informatie voor u van wezenlijk belang is dan adviseren wij u deze op juistheid te controleren. Alle vermelde maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. Aan deze beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in enige documentatie of op enige website informatie staat die niet overeen komt met de werkelijkheid, dan geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich bevindt, zoals koper deze tijdens de bezichtiging heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in deze feitelijke situatie/staat verkocht. Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond en tekeningen dienen uitsluitend als globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Autheursrecht

De Copyright van de door Makelaardij Bauer zelf vrijgegeven objecten blijft bij Makelaardij Bauer. Een reproductie of gebruik van grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden, teksten, foto’s, en andere elektronische of enige vorm van gedrukte publicatie is zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Makelaardij Bauer niet toegestaan.

Hebt u vragen?

Wij zijn telefonisch te bereiken! Ma. - Vr. van 8:00 - 18:00 Uur

Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud is:

Ralph Bauer

info@makelaardijbauer.eu

Redactionele opmerkingen en/of feedback richten aan: info@makelaardijbauer.eu